banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP núm.2 do PXOM. Modificación do polígono de solo urbano non consolidado AR-D3.2, Ponteceso
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2241/2019
Expediente 2019AAE2377
Órgano promotor
Órgano substantivo Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
promotor Concello de Ponteceso
Data de inicio do período de consulta 20/09/2019
Data de remate do período de consulta 20/11/2019
Plan ou programa en curso AAE rematada
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 20/09/2019 ver documento
Borrador do plan 18/09/2019 ver documento
Documento ambiental estratéxico 18/09/2019 ver documento
Informe ambiental estratéxico (IAE) 18/12/2019 ver documento
Publicación DOG do informe ambiental estratéxico 21/01/2020 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios