banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Revisión do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU- 9 Festiñanzo, Sanxenxo
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2239/2019
Expediente 2019AAE2339
Órgano promotor
Órgano substantivo Concello de Sanxenxo
promotor Xunta de compensación do polígono único Plan parcial SU9
Data de inicio do período de consulta 19/09/2019
Data de remate do período de consulta 19/11/2019
Plan ou programa en curso en curso
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 19/09/2019 ver documento
Borrador do plan 16/09/2019 ver documento
Documento ambiental estratéxico 16/09/2019 ver documento
Informe ambiental estratéxico (IAE) 15/01/2020 ver documento
Publicación DOG do informe ambiental estratéxico 31/01/2020 ver documento
Documento de alcance 15/01/2020 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios