banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.2 do Plan parcial SUD-6 Curtis-Teixeiro
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2238/2019
Expediente 2019AAE2361
Órgano promotor
Órgano substantivo SEPES Entidad Estatal de Suelo
promotor Concello de Curtis
Data de inicio do período de consulta 18/09/2019
Data de remate do período de consulta 18/11/2019
Plan ou programa en curso AAE rematada
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 18/09/2019 ver documento
Borrador do plan 13/09/2019 ver documento
Documento ambiental estratéxico 13/09/2019 ver documento
Informe ambiental estratéxico (IAE) 18/12/2019 ver documento
Publicación DOG do informe ambiental estratéxico 21/01/2020 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios