banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP núm.4 das NNSSPP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, Ordes
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2237/2019
Expediente 2019AAE2369
Órgano promotor
Órgano substantivo Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
promotor Concello de Ordes
Data de inicio do período de consulta 18/09/2019
Data de remate do período de consulta 18/11/2019
Plan ou programa en curso AAE rematada
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 18/09/2019 ver documento
Borrador do plan 13/09/2019 ver documento
Documento ambiental estratéxico 13/09/2019 ver documento
Informe ambiental estratéxico (IAE) 10/12/2019 ver documento
Publicación DOG do informe ambiental estratéxico 09/01/2020 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios