banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP nº1 do Plan xeral de ordenación municipal, solo rústico de protección forestal, Mañón
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2233/2019
Expediente 2019AAE2371
Órgano promotor
Órgano substantivo Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
promotor Concello de Mañón
Data de inicio do período de consulta 10/09/2019
Data de remate do período de consulta 11/11/2019
Plan ou programa en curso AAE rematada
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 10/09/2019 ver documento
Borrador do plan 03/09/2019 ver documento
Documento ambiental estratéxico 03/09/2019 ver documento
Informe ambiental estratéxico (IAE) 10/12/2019 ver documento
Publicación DOG do informe ambiental estratéxico 09/01/2020 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios