banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Plans ou programas de Avaliación Ambiental Estratéxica

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.12 do PXOM de Sanxenxo
Tipoloxías

Outro planeamento urbanístico

Código 2532/2022
Expediente 2022AAE2708
Órgano promotor
Órgano substantivo Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
promotor Concello de Sanxenxo
Data de inicio do período de consulta 04/08/2022
Data de remate do período de consulta 16/09/2022
Plan ou programa en curso en curso
Arquivos asociados
Fase do procedemento Data Documento
Documento de consultas 04/08/2022 ver documento
Borrador do plan 22/07/2022 ver documento
Documento ambiental estratéxico 22/07/2022 ver documento

Participe neste programa cos seus comentarios