banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2415/2021 Modificación puntual do PXOM de Outes

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2414/2021 PEID para a creación do Parque central- centro xeográfico de Galicia, Antas de Ulla

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2413/2021 Proxecto de interese autonómico para ampliación do parque empresarial de Palas de Rei - fase 3

Ordenación do uso do solo

ver proxecto
2412/2021 Plan especial de infraestruturas e dotacións para implantación de centro de saúde, Soutomaior

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2411/2021 MP NNSSPP no ámbito da Avenida do Grupo Escolar no núcleo rural da Casanova, Maside

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2410/2021 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Burela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2409/2021 Modificación puntual núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal de Coles

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2408/2021 Modificación puntual do PXOM da Coruña no ámbito do polígono O30.2 “Avenida Joaquín Planells Riera”

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2407/2021 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana no ámbito do centro de saúde, Cedeira

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2406/2021 Modificación puntual núm. 2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello do Valadouro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.