banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2435/2021 MP nº 8 do PXOM para a delimitación do núcleo rural de Magor, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2434/2021 PEI para o novo acceso ao CEIP “Párroco Don Camilo”, en San Andrés de Comesaña, Vigo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2433/2021 Modificación puntual núm. 2 do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia

Industria

Ordenación do uso do solo

ver proxecto
2432/2021 Plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue, concello de Sada

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2431/2021 Plan especial de infraestruturas e dotacions do sistema xeral adscrito ao SU 8 do PXOM, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2430/2021 Modificación puntual nº 1 do Plan parcial do SU 8 A Granxa-Dorrón do PXOM de Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2429/2021 MP das NNSSPP: solo urbanizable de uso industrial SUB-2 en Santo Estevo, Baralla

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2428/2021 Revisión actualización catálogo edificios e elementos a conservar da cidade e do rural, Pontevedra

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2427/2021 Proxecto de interese autonómico do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras-ampliación

Ordenación do uso do solo

ver proxecto
2426/2021 PERI para a ordenación dos terreos da área de reparto nº 4 Casa do Concello, Oza-Cesuras

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.