banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2459/2021 Modificación puntual 21.01 do PXOM do Barco de Valdeorras

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2458/2021 MP do PXOM para incorporación das determinacións á declaración de ENIL Illas de San Pedro, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2457/2021 Modificación puntual do Plan parcial SU-12 Noalla, concello de Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2456/2021 Plan especial de infraestruturas e dotacións Os Chans, concello de Arteixo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2455/2021 Proxecto de interese autonómico do parque empresarial de Pontecesures

Ordenación do uso do solo

ver proxecto
2454/2021 MP núm. 1 do PRS de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán, Pontevedra

Industria

ver proxecto
2453/2021 Plan especial de reforma interior da API Q32 “Avenida de Monelos II”, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2452/2021 Plan especial de protección e ordenación do casco histórico de Betanzos

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2451/2021 MP PXOM no ámbito do PERI-12 Antigo Colexio Manuel Peleteiro, Santiago de Compostela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2450/2021 PE de protección e reforma interior do casco histórico de Verín e barrio de San Lázaro, Verín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.