banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2537/2022 Modificación puntual núm.25 das Normas subsidiarias de Vilanova de Arousa

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2536/2022 Plan especial de infraestruturas e dotacións A Toxa, no concello de Meaño

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2535/2022 Plan especial de reforma interior do polígono 03, no concello de Rubiá

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2534/2022 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a implantación de uso hotel-talaso, O Grove

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2533/2022 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a implantación dun xardín municipal de Soutomaior

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2532/2022 Modificación puntual núm.12 do PXOM de Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2531/2022 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal de Ribadeo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2529/2022 Modificación da normativa urbanística do PP SUD-11 Dorneda-Campo de Golf , Oleiros

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2528/2022 Modificación puntual núm.5 do PXOM de Ribadumia

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2527/2022 PIA de ampliación e renovación do novo complexo hospitalario universitario da Coruña (CHUAC)

Ordenación do uso do solo

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.