banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2020/2017 Plan Parcial do SUND-8 Monte Vidán, Santiago de Compostela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2019/2017 PE de protección para a ordenanza detallada no ámbito C-2 (O Campo) de solo urbanizable , Boiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2018/2017 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, solo urbanizable industrial, Ribeira

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2017/2017 MP do PXOM, incorporación e revisión de elementos no Catálogo, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2016/2017 MP nº 3 do PXOM revisión das alturas das ordenanzas, do réxime de fóra de ordenación, Cariño

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2015/2017 Proxecto de delimitación de solo de núcleo rural de Meiroi, Ribeira de Piquín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2014/2017 Proxecto sectorial para a ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo

Ordenación do uso do solo

ver proxecto
2013/2017 MPdo PXOM para a DN de A Magdalena, Escarís-San Mauro e Goiáns-Outeiro-Changuiña-Ponte Goiáns, Boiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2012/2017 MP do PXOM para a delimitación do núcleo de Vilariño, Boiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2011/2017 MP do PXOM para a delimitación dos núcleos de San Roque e Arribada, Boiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.