banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2155/2018 MP PXOM para cambiar a ordenanza de regulación de alturas en uso industrial, O Porriño

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2154/2018 Delimitación do solo de núcleo rural do Telleiro, nas parroquias de Donas e Borreiros, Gondomar

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2153/2018 Modificación puntual nº5 do Plan xeral de ordenación urbana, A Guarda

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2152/2018 PE de infraestruturas e dotacións para implantación do uso de hotel-talaso lugar de Aios, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2151/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Bateamar. Vilanova de Arousa

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2150/2018 Instrumento de ordenación provisional do concello de Verín

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2149/2018 MP PXOM regularización dun asentamento empresarial xurdido ao marxe do planeamento en Baldráns, Tui

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2148/2018 Delimitación do núcleo rural da Rochela na parroquia de Vilaza, concello de Gondomar

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2147/2018 Modificación puntual núm.15 do PXOM para unha conexión viaria no porto, Mugardos

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2146/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ponte Caldelas

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.