banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2136/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito dotacional do solo urbano, Xunqueira de Ambía

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2135/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilagarcía de Arousa

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2134/2018 Modificación puntual núm.2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-Cotobade

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2133/2018 Plan especial de ordenación do núcleo rural de Pedra do Sal e protección do seu contorno, Carballo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2132/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 A Revolta , Carballo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2131/2018 Modificación puntual do PXOU en Pousada, Chantada

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2130/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal da Peroxa

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2129/2018 MP do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11-Castiñeiriño,Santiago de Compostela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2128/2018 Modificación puntual do Plan parcial no SR-D en Lalín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2127/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA3 Montana, concello de Vigo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.