banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2111/2018 MP PXOU ámbitos General Antero Rubín-Fernández Ladreda, hoxe María Victoria Moreno e Mollavao Norte

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2110/2018 Modificación puntual núm.9 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2109/2018 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na zona do polígono Barraña 2, Boiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2108/2018 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da D1-AR3, Xove

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2107/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Redondela

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2106/2018 PED para equipamento de centro sociocultural en solo rústico no lugar do Valadiño, Carnota

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2105/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para complexo turístico residencial, Leboreiro, Melide

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2104/2018 MP das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Xoberte (Sancovade), Vilalba

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2103/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Broz (Goiriz), Vilalba

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2102/2018 Delimitación solo de núcleo rural da Goia, parroquia de Santa Eulalia de Padreda. Concello de Guntín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.