banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2046/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados, Carballo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2045/2018 Plan especial de dotacións para creación dunha zona de equipamentos públicos en Vilarrodís, Arteixo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2044/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello do Porriño

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2043/2018 MP do PXOM para reclasificar o solo urbanizable SUD-17 “Monte do Sino" en solo urbano, Oleiros

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2042/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de hotel-apartamento en solo rústico, Petín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2041/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Portocelo, Concello de Nigrán

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2040/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2039/2018 Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-22 (Castro de Abaixo), Santiago de Compostela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2038/2018 PE de reforma interior que desenvolve o solo urbano non consolidado do polígono 11 do PXOM, Moaña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2037/2018 PS-3 área científico tecnolóxica 2 do PS de ordenación territorial do Campus do Mar na ETEA, Vigo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.