banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2241/2019 MP núm.2 do PXOM. Modificación do polígono de solo urbano non consolidado AR-D3.2, Ponteceso

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2240/2019 PEID para a construción de instalación turística con adega en Condide, Pontecesures

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2239/2019 Revisión do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU- 9 Festiñanzo, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2238/2019 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial SUD-6 Curtis-Teixeiro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2237/2019 MP núm.4 das NNSSPP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, Ordes

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2236/2019 MP do Plan especial de reforma interior e protección do casco antigo de Vilanova de Arousa

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2235/2019 Delimitación do núcleo rural de Ribela de Abaixo, concello de Abadín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2234/2019 Plan parcial do sector SURB-I solo urbanizable de uso industrial da Cabana, concello de Muras

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2233/2019 MP nº1 do Plan xeral de ordenación municipal, solo rústico de protección forestal, Mañón

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2232/2019 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL K32 Monte Fieiteira, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.