banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2324/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2323/2020 Modificación puntual das NNSSPP do concello de Corcubión: normativa urbanística

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2322/2020 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Dodro

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2321/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vigo

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2320/2020 MP o PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de San Bartolomeu, Pontevedra

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2319/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R02 (R.Forcarei), A Estrada

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2318/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R01 (Av. América), A Estrada

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2317/2020 Plan parcial da área industrial de Portorroibo, concello das Pontes de García Rodríguez

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2316/2020 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Sanxenxo no ámbito de Canelas

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2315/2020 Modificación puntual do PXOM da Coruña no ámbito da acción QG-49 “Equipamento en Oza”, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.