banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2270/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Lendoiro-A Barcala, Cambre

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2269/2019 Modificación puntual núm. 1 do PXOM: Modificación de varias cuestións normativas, Lousame

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2268/2019 Modificación puntual do Plan parcial do sector SU-1 A Granxa-Dorrón, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2267/2019 Plan parcial do sector de solo urbanizable SP-7-I, Caldas de Reis

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2266/2019 Plan especial de reforma interior do APR-45, Verín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2265/2019 PEID implantación de adega e actividades de enoturismo Santo André de Campo Redondo, Ribadavia

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2264/2019 Modificación puntual do Plan parcial para desenvolvemento do SU-7 Foxos-Noalla, Sanxenxo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2263/2019 Delimitación do núcleo rural común de Vilasión, parroquia de San Fiz de Amarante, Antas de Ulla

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2262/2019 Delimitación do solo de núcleo rural do Mosteiro, parroquia de Donas, Concello de Gondomar

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2261/2019 MP NNSSPP e ordenación detallada dun sector de solo urbanizable situado no lugar da Lameira, Carral

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.