banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Últimos plans ou programas insertados

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2346/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Gondomar

Plan Xeral de Ordenación Municipal

ver proxecto
2345/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOM de Carballo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2344/2020 Delimitación de solo de núcleo rural no termo municipal de Valdoviño

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2343/2020 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial “Curtis-Teixeiro”, Curtis

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2342/2020 Plan especial Labañou – PE M18, A Coruña

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2341/2020 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-2-07 Cruceiro, Vigo

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2340/2020 Delimitación do núcleo rural tradicional de Xubín, Abadín

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2339/2020 Modificación puntual núm.13 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2338/2020 Modificación do artigo 21(ordenanza 4B)da normativa do PP do SUP6 Santa Marta,Santiago de Compostela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto
2337/2020 Plan básico municipal do concello de Triacastela

Outro planeamento urbanístico

ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.

Voltar á páxina de busca xeral.

Voltar á páxina de busca por tipoloxías.